Политика конфиденциальности

Duomenų valdytojas: Amica LT UAB, juridinio asmens kodas: 302341761, Liepyno g. 2 – 42, Vilnius, 08106, Lietuva, el. paštas: info@migle.lt

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai (išsamūs tikslai ir atitinkami duomenų tvarkymo pagrindai nurodyti išsamioje asmens duomenų tvarkymo politikos dalyje žemiau):

 • sklandaus svetainės veikimo užtikrinimas;
 • statistinių duomenų rinkimas bei apdorojimas, svetainių lankytojų srautų nustatymas ir analizavimas;
 • kliento registracija;
 • sutarties sudarymas ir vykdymas;
 • paslaugų teikėjo klientų aptarnavimo kokybės gerinimas ir kontrolė, naujų darbuotojų apmokymas;
 • tiesioginė rinkodara;
 • būtina komunikacija ir paklausimų administravimas.

ūsų teisės: Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi įmonės veikloje, priklausomai nuo aplinkybių, turi šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą; susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis; savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių; reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis; bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą; atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu; paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Įgyvendinti savo teises galite parašę mums el. pašto adresu info@migle.lt

Norėdami išsamiau susipažinti su informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, skaitykite išsamią Privatumo politikos versiją.

IŠSAMI PRIVATUMO POLITIKOS VERSIJA

Duomenų valdytojas

Mums rūpi kiekvieno lankytojo privatumas ir jo asmens duomenų apsauga. odėl mes šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) informuojame Jus apie tai, kokius duomenis renkame Jums lankantis mūsų internetinėje svetainėje www.migle.lt (toliau – Interneto svetainė), Jums aplikuojant į laisvas darbo vietas ar kitaip Jums su mumis komunikuojant.

Kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis? Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir saugojimo terminai

ums apsilankius Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu.

 • Kliento registracija – Apsipirkti mūsų Interneto svetainėje galima tiek užsiregistravus ir susikūrus savo paskyrą, tiek be registracijos. Paskyros sukūrimui ir administravimui būtinus duomenis tvarkysime savo teisėto intereso teisiniu pagrindu – t.y. siekiant pažinti savo klientą ir kurti lojalių klientų ratą. Turite teisę prieštarauti tokiam asmens duomenų tvarkymui įvardindami savo viršesnį interesą ar teises. Apsiperkantiems be registracijos, prašysime nurodyti duomenis, kurie yra būtini užsakymui ir sutarčiai įvykdyti ir šiuos duomenis tvarkysime sutarties vykdymo teisiniu pagrindu. Paskyros duomenys bus saugomi 5 metus nuo paskutinių asmens aktyvių veiksmų atliktų Internetinėje svetainėje (prisijungimo, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų). Duomenys apie pirkimus, bus saugomi ne trumpiau negu 5 metus.
 • Sutarties sudarymas ir vykdymas – Šiuo tikslu asmens duomenys bus tvarkomi dėl būtinybės sudaryti ir vykdyti sutartį su Jumis ir bus saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų pirkinio mūsų Internetinėje svetainėje, nebent kitaip būtų nustatyta teisės aktuose. Privalote mums pateikti duomenis šiuo tikslu, nes kitaip negalėsime suteikti Jums galimybės apsipirkti Interneto svetainėje.
 • Dovanų čekio suformavimas ir siuntimas – mūsų svetainėje galime įsigyti dovanų čekį ir nusiųsti jį tiesiogiai gavėjui. Šiuo atveju tvarkome gavėjo duomenis teisėto intereso pagrindu – siekdami suteikti geriausią įmanomą klientų aptarnavimą ir patogią galimybę išsiųsti dovanų čekius. Dovanų čekio gavėjo duomenis saugosime 6 mėnesius nuo čekio išsiuntimo dienos.
 • Tiesioginė rinkodara – Tiesioginės rinkodaros tikslu Paslaugų teikėjas tvarko esamų klientų asmens duomenis teisėto intereso pagrindu – t.y. siekiant informuoti apie savo kitas panašias prekes ir paslaugas. Duomenys bus tvarkomi šiuo tikslu 3 metus nuo paskutinio Jūsų pirkinio Internetinėje svetainėje. Potencialių klientų duomenys šiuo tikslu tvarkomi tik jų sutikimo pagrindu. Sutikimą galite duoti Interneto svetainęje užsisakę mūsų naujienlaiškius arba fizinėse prekybos vietose užpildę anketą. Duomenys bus saugomi iki kol atšauksite savo sutikimą. Informuojame, kad nepatirdami jokių neigiamų pasekmių turite teisę prieštarauti/ nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu. Duotą sutikimą galite bet kada atšaukti, informuodami mus el. pašto adresu: info@migle.lt ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.
 • Būtina komunikacija ir paklausimų administravimas. Siekiame kuo skubiau informuoti apie įvairius pasikeitimus bei reaguoti į Jūsų skundus, prašymus, paklausimus ir pan., dėl šios priežasties tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kiek tai yra būna šiam tikslui pasiekti. Duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu, t.y. siekiama teikti kokybišką klientų aptarnavimą ir administruoti skundus. Duomenys saugomi iki garantinio prekės laikotarpio pabaigos, o esant ginčui, iki jo nagrinėjimo galutinėje instancijoje pabaigos.
 • Sklandaus Interneto svetainės veikimo užtikrinimas – Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti Interneto svetainės saugumą. Duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu, t.y. užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir patogų apsipirkimą. Šiam tikslui naudojami būtinieji slapukai. Duomenys saugomi sesijos metu arba ilgiausiai keletą metų (priklausomai nuo naudojamo slapuko). Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui ir savo naršyklę nustatyti taip, kad joje nebūtų galima įrašyti būtinųjų slapukų. Priešingu atveju, būtinieji slapukai bus automaitišai įrašomi į Jūsų galinį įranginį sesijos pradžioje.
 • Statistinių duomenų rinkimas bei apdorojimas, lankytojų srautų nustatymas, analizavimas siekiant pateikti pritaikytą turinį – Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti Interneto svetainės saugumą. Duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Duomenys renkami nebūtinų slapukų ir panašių technologijų pagalba. Duomenys saugomi sesijos metu arba ilgiausiai keletą metų (priklausomai nuo naudojamo slapuko). Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui ir anonimiškai lankyti mūsų Interneto svetainę.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją patys (pavyzdžiui, pildydami registracijos formą, skambindami mums, užsisakydami naujienlaiškį, ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);
 • informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų Interneto svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba);
 • tam tikrais atvejais mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų (pvz., iš Jūsų artimųjų, kurie perka mūsų dovanų čekį ir nurodo Jūsų duomenis).

Duomenų gavėjai

Мы можем раскрывать информацию о Вас нашим посредникам, поставщикам или партнерам, если это необходимо для выполнения наших обязательств, например, финансовые операции (Amica Lt UAB является ответственным обработчиком персональных данных, Amica Lt UAB передает персональные данные, необходимые для осуществления платежей, уполномоченному обработчику Maksekeskus AS), связанные с покупкой товаров на Интернет-сайте, могут выполняться нашими поставщиками платежных услуг, мы можем передавать Ваши персональные данные другим поставщикам конкретных услуг, например, это могут быть: провайдеры интернет-сайтов, курьерские службы, поставщики серверов и их технического обслуживания, поставщики услуг эл. почты и др. Поставщики услуг могут находится в Литве, Латвии или Эстонии. Если Вы хотите получить полный список получателей данных, можете обращаться непосредственно к нам.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai yra privaloma pagal teisės aktus (pvz., ikiteisminio tyrimo pareigūnams, kitoms priežiūros institucijoms);
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, kaip antai, teisininkams, skolų išieškojimo bendrovėms, antstoliams);

Jūsų asmens duomenų saugumas.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Slapukai

Jums besilankant mūsų Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę, padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi Interneto svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį.

Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.


Mūsų svetainėje naudojami būtini slapukai, kurie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą. Jie naudojami, nes turime teisėtą interesą užtikrinti svetainės veikimą, todėl jų valdyti patys negalite. Mes taip pat naudojame statistikos ir reklamos slapukus, kurie yra skirti geriau pažinti savo vartotojus, jų apsipirkimo įgūdžius ir patiekti pritaikytą turinį (nebūtini slapukai). Nebūtinus slapukus naudosime tik su Jūsų sutikimu, todėl prieš pradedant naršyti Jums bus pateiktas iššokantis langas su galimybe valdyti nebūtinus slapukus. Turite teisę nesutikti su nebūtinų slapukų įrašymu, norėdami naršyti anonimiškai, blokuokite nebūtinus slapukus. Sutikus su nebūtinų slapukų naudojimu, ateityje galėsite juos koreguoti mūsų svetainėje.
Slapukų valdymas galimas dviem būdais:

 1. iššokančiame lange pasižymėti sau tinkamus variantus.
 2. konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. ei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/


Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, priklausimai nuo aplinkybių, turite šias teises:

 • pateikti prašymą mums suteikti informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija:
  • duomenų tvarkymo tikslai;
  • titinkamų asmens duomenų kategorijos;
  • duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys;
  • kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
  • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
  • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis.
 • Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
  • Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų:
  • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
  • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
  • mums nebereikia Jūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
 • Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui arba Jums pačiam, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs.

Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus telefonu ar elektroniniu paštu – info@migle.lt.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų reguliariai patikrinti aktualią Privatumo politikos versiją ir įsitikinti, kad ji Jus tenkina.

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

Kontaktinė informacija

Miglė Lingerie

Amica lt UAB
info@migle.lt

Internetinė parduotuvė: +370 6473 7959
Panorama Miglė: +370 6473 7959

Susisiekite su mumis I-V 8:30 – 18:30.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 7 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.
Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento arba kitaip įrodyti savo tapatybę.
Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.