Privātuma politika

Personas datu galvenais apstrādātājs ir Amica Lt UAB (Liepyno g. 2-42, Vilnius, Lietuva reģistrācijas numurs 302341761).

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Tiek apkopoti šādi personas datus: vārds, dzimums, dzimšanas diena, personas kods, tālruņa numurs, e-pasts un pirkumu vēsture.

Cita starpā personas datus apstrādā un vāc šādiem mērķiem: lai veiktu pirkumu analīzi, pārdotu preces un sniegtu pakalpojumus, lai kalpotu klientu lojalitātes programmai. Atbildīgajai personai ir tiesības pieprasīt personas datu bāzi, analizēt datus, kārtot un izgatavot paraugus.

Pārdevējs neizpauž trešajām personām datus, kas tam kļuvuši zināmi. Baltika pakalpojumi, tostarp informācijas sabiedrības pakalpojumi, nav paredzēti bērniem līdz 14 gadu vecumam.

Pievienojoties klientu programmai, klients piekrīt savu personas datu apstrādei. Pārdevēham pārsūtītie personas dati ir aizsargāti un tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju, ieskaitot e-veikala pasūtīšanas vidē saglabātos datus par klientu un viņa pasūtījumiem. Datu saziņa starp klientu un bankām un karšu maksājumu centru ir šifrēta, kas nodrošina klienta personas datu un bankas rekvizītu drošību. Datu apstrādātājam nav piekļuves klienta konfidenciālajai bankas un maksājumu kartes informācijai.

Atbildīgā persona veic visus pasākumus, tostarp informācijas tehnoloģijas un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu savāktos personas datus. Tikai pilnvarotām personām ir piekļuve datu modificēšanai un apstrādei.

Amica Lt UAB var pilnvarot citas juridiskās personas (apstrādātājus) apstrādāt personas datus, ja ar šādu apstrādātāju ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru apstrādātājam ir pienākums ievērot apstrādāto personas datu konfidencialitāti un nodrošināt personas datu aizsardzību atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām. Pie šādiem pilnvarotiem apstrādātājiem pieder kases aparātu programmatūras pakalpojumu sniedzēji, programmatūras izstrādes partneri, loģistikas pakalpojumu sniedzēji un mārketinga pakalpojumu sniedzēji.

Klientam ir tiesības jebkurā laikā saņemt informāciju un pārbaudīt savus personas datus, pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt labot savus personas datus, pieprasīt savu personas datu ierobežošanu, pieprasīt savu personas datu dzēšanu, pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu, tiesības, kas saistītas ar automatizāciju. Jums ir arī tiesības atsaukt savu iepriekš doto piekrišanu personas datu apstrādei. Lai saņemtu un iepazītos ar informāciju, klients iesniedz atbilstošu rakstisku pieprasījumu uz adresi info@migle.lt .

Klients jebkurā laikā var atcelt piedāvājumus un biļetenus, piesakoties pašapkalpošanās vidē vietnē migle.lt, paziņojot par to pa e-pastu uz info@migle.lt vai izpildot e-pastā sniegtos norādījumus.

Klients jebkurā laikā var piekļūt saviem personas datiem un daļēji tos mainīt, piesakoties pašapkalpošanās vidē migle.lt vai nosūtot atbilstošu pieprasījumu uz info@migle.lt . Lai dzēstu savāktos personas datus, klients iesniedz atbilstošu rakstisku pieprasījumu uz adresi info@migle.lt.

Klienta personas datu glabāšanas termiņš ir pieci gadi no pēdējā pirkuma.