Konfidencialitātes politika

Datu pārzinis: Amica LT UAB, juridiskās personas kods: 302341761, Liepyno 2-42, Viļņa, e. pasts info@migle.lt

Galvenie datu apstrādes mērķi (detalizēti mērķi un atbilstošs datu apstrādes pamatojums izklāstīts konkrētā personas datu apstrādes politikas sadaļā zemāk):

 • nodrošināt netraucētu vietnes darbību;
 • statistikas datu vākšana un apstrāde, tīmekļa vietnes datplūsmas noteikšana un analīze;
 • klienta reģistrācija;
 • līguma noslēgšana un izpilde;
 • pakalpojumu sniedzēja klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana un kontrole, jauno darbinieku apmācība;
 • tiešais mārketings;
 • nepieciešamā komunikācija un pieprasījumu administrēšana.

Jūsu tiesības: Katram datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti uzņēmuma darbības laikā, atkarībā no apstākļiem ir šādas tiesības: zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi; iepazīties ar saviem datiem un kā tie tiek apstrādāti; pieprasīt nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus; dzēst savus datus vai apturēt datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu); pieprasīt, lai personas datu pārzinis ierobežo personas datu apstrādi, ja pastāv kaut viens no likumīgajiem iemesliem; pieprasīt mums iesniegto datu pārsūtīšanu; jebkurā laikā nepiekrist savu personas datu apstrādei, ja šāda apstrāde tiek veikta mūsu vai trešās personas likumīgajās interesēs un ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem, ieskaitot profilēšanu; atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu; iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Jūs varat izmantot savas tiesības, rakstot mums e- pastu info@migle.lt

Lai iegūtu papildu informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, izlasiet pilnu Privātuma politikas versiju.

PILNA PRIVĀTUMA POLITIKAS VERSIJA

Datu pārzinis

Datu pārzinis Mums rūp katra apmeklētāja privātums un personas datu aizsardzība. Tāpēc mēs ar šo privātuma politiku (turpmāk – Privātuma politika) informējam jūs par to, kādus datus mēs apkopojam, kad apmeklējat mūsu vietni www.migle.lt (turpmāk – Vietne).

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus? Datu apstrādes mērķi, juridiskais pamatojums un glabāšanas termiņš

Kad apmeklējat mūsu Vietni, sazināties ar mums pa e-pastu vai tālruni.

 • Klienta reģistrācija – iepirkšanās mūsu vietnē ir iespējama gan reģistrējoties un izveidojot kontu, gan bez reģistrācijas. Konta izveidei un administrēšanai nepieciešamos datus mēs apstrādāsim, balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm – tas ir, lai iepazītu savu klientu un izveidotu lojālo klientu loku. Jums ir tiesības iebilst pret šādu personas datu apstrādi, nosaucot savas primārās intereses vai tiesības. Tiem, kas iepērkas bez reģistrācijas, mēs lūgsim norādīt datus, kas nepieciešami pasūtījuma veikšanai un līguma izpildei, un mēs šos datus apstrādāsim saskaņā ar līguma izpildes juridisko pamatu. Konta dati tiks glabāti 5 (piecus) gadus no personas pēdējās aktīvās darbības Vietnē (pieteikšanās, reģistrācija un (vai) citas aktīvās darbības). Dati par pirkumiem tiks glabāti vismaz 5 gadus.
 • Līguma noslēgšana un izpilde – Šim nolūkam personas dati tiks apstrādāti, jo ir nepieciešams noslēgt un izpildīt līgumu ar jums, un tie tiks glabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc jūsu pēdējā pirkuma mūsu Vietnē, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi. Jums šim nolūkam ir jāsniedz mums dati, pretējā gadījumā mēs nevarēsim sniegt jums iespēju iepirkties Vietnē.
 • Dāvanu kartes ģenerēšana un nosūtīšana – mūsu mājaslapā Jūs varat iegādāties dāvanu karti un nosūtīt to tieši saņēmējam. Šajā gadījumā mēs apstrādājam saņēmēja datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm – lai nodrošinātu klientiem pēc iespējas labāku servisu un iespēju ērti nosūtīt dāvanu kuponu. Dāvanu kartes saņēmēja dati tiks glabāti 6 mēnešus no dāvanu kartes izsniegšanas dienas.
 • Tiešais mārketings – tiešā mārketinga mērķiem Pakalpojumu sniedzējs apstrādā esošo klientu personas datus, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm, tas ir, ar mērķi informēt par citām līdzīgām precēm un pakalpojumiem. Šim nolūkam dati tiks apstrādāti 3 gadus no jūsu pēdējā pirkuma Vietnē. Potenciālo klientu dati šim nolūkam tiek apstrādāti tikai ar viņu piekrišanu. Jūs varat dot piekrišanu, abonējot mūsu jaunumu vēstules Vietnē vai aizpildot veidlapu fiziskajās tirdzniecības vietās. Dati tiks glabāti, līdz atsauksiet savu piekrišanu. Informējam, ka jums ir tiesības bez jebkādām negatīvām sekām iebilst/nepiekrist šādai personas datu apstrādei. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, rakstot mums uz e- pastu: info@migle.lt un (vai) klikšķinot uz attiecīgās saites jebkurā jums jau nosūtītajā paziņojumā par piedāvājumiem – Unsubscribe.
 • Nepieciešamā komunikācija un pieprasījumu administrēšana. Mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk informēt jūs par dažādām izmaiņām un reaģēt uz jūsu sūdzībām, pieprasījumiem, jautājumiem utt., tāpēc mēs apstrādāsim jūsu personas datus tiktāl, cik tas nepieciešams šī mērķa sasniegšanai. Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu pārziņa likumīgajām interesēm, tas ir, mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu klientu apkalpošanu un administrēt sūdzības. Dati tiek glabāti līdz preces garantijas termiņa beigām, strīda gadījumā – kamēr tiek pabeigta tā izskatīšana galīgajā instancē.
 • Vietnes vienmērīgas darbības nodrošināšana – Šajā nolūkā mēs apstrādājam jūsu personas datus ar leģitīmu interesi uzraudzīt mūsu pakalpojumu kvalitāti, radīt un uzlabot mūsu piedāvāto saturu, nodrošināt Vietnes drošību. Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, tas ir, lai nodrošinātu netraucētu vietnes darbību un ērtu iepirkšanos. Šim nolūkam tiek izmantotas obligātās sīkdatnes. Dati tiek glabāti sesijas laikā vai maksimāli vairākus gadus (atkarībā no izmantotās sīkdatnes). Jums ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi un savu pārlūkprogrammu iestatīt tā, lai tajā nevarētu saglabāt obligātās sīkdatnes. Pretējā gadījumā obligātās sīkdatnes sesijas sākumā tiks automātiski saglabātas jūsu gala ierīcē.
 • Statistikas datu vākšana un apstrāde, apmeklētāju plūsmu noteikšana, analīze ar mērķi nodrošināt pielāgotu saturu – Šim nolūkam mēs apstrādājam jūsu personas datus ar leģitīmu interesi uzraudzīt mūsu pakalpojumu kvalitāti, radīt un uzlabot mūsu piedāvāto saturu, nodrošināt Vietnes drošību. Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Dati tiek vākti, izmantojot neobligātās sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Dati tiek glabāti sesijas laikā vai maksimāli vairākus gadus (atkarībā no izmantotās sīkdatnes). Jums ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi un anonīmi apmeklēt mūsu Vietni.

Kā mēs vācam informāciju par jums?

Jūsu personas dati, tas ir, visa informācija par jums, kas mums ļauj jūs identificēt, tiek iegūta dažādos veidos:

 • Jūs paši varat sniegt informāciju (piemēram, aizpildot reģistrācijas veidlapu, zvanot mums, abonējot jaunumu vēstules vai citādi paši sazinoties ar mums);
 • nformācija par jums var tikt apkopota automātiski, kad apmeklējat mūsu vietni (ar sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju palīdzību);
 • atsevišķos gadījumos mēs varam saņemt informāciju par jums no trešajām personām un varam apkopot informāciju par jums no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, kredītiestādēm un citām finanšu institūcijām, mūsu partneriem, kas sniedz pakalpojumus jums vai mums).

Datu saņēmēji

Mēs varam izpaust informāciju par jums mūsu starpniekiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, ja tas nepieciešams mūsu saistību izpildei, piemēram, mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt ar preču iegādi Vietnē saistītās finanšu operācijas (Amica Lt UAB ir atbildīgais personas datu apstrādātājs, Amica Lt UAB nosūta maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS), specifisku pakalpojumu sniegšanai mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurjeru dienestiem, serveru un un to uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e- pasta pakalpojumu sniedzējiem utt. Pakalpojumu sniedzēji ir reģistrēti Lietuvā vai citā EEZ valstī. Lai iegūtu pilnu saņēmēju sarakstu, sazinieties tieši ar mums.

Turklāt mēs varam atklāt informāciju par jums:

 • ja to prasa tiesību akti (piemēram, pirmstiesas izmeklēšanas darbiniekiem, citām uzraudzības iestādēm);
 • lai aizsargātu savas tiesības vai intereses (ieskaitot jūsu informācijas sniegšanu trešajām personām, piemēram, juristiem, parādu piedziņas uzņēmumiem, tiesu izpildītājiem).

Jūsu personas datu drošība

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Lietuvas Republikas likumā par personas datu tiesisko aizsardzību un citos tiesību aktos. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs īstenojam organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu, kā arī no jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

Sīkdatnes

Kad apmeklējat mūsu vietni, mēs vēlamies nodrošināt jūsu vajadzībām atbilstošu saturu un funkcijas. Tam nepieciešamas sīkdatnes (angl. cookies). Sīkdatne ir informācija, kuru tīmekļa serveris nosūta jūsu tīmekļa pārlūkprogrammai un kas tiek glabāta jūsu pārlūkprogrammā. Šī informācija tiek nosūtīta uz tīmekļa serveri katru reizi, kad pārlūkprogramma lūdz atvērt lapu no servera. Tas ļauj tīmekļa serverim iestatīt un uzraudzīt tīmekļa pārlūkprogrammu, palīdz Datu pārzinim jūs identificēt kā iepriekšēju konkrētās vietnes apmeklētāju, saglabāt Vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši pielāgot saturu.

Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt vietņu netraucētu darbību, ļauj jums pārraudzīt vietņu apmeklējumu ilgumu un biežumu, kā arī apkopot statistikas informāciju par vietņu apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot mūsu vietnes un padarīt tās ērtākas jūsu lietošanai.


Mūsu vietne izmanto obligātās sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes pareizu darbību. Tās tiek izmantotas, jo mums ir likumīga interese par vietnes darbību, tāpēc jūs paši tos nevarat pārvaldīt. Mēs arī izmantojam statistikas un reklāmas sīkdatnes, lai labāk izprastu mūsu lietotājus, viņu iepirkšanās ieradumus un nodrošinātu pielāgotu saturu (izvēles sīkdatnes). Izvēles sīkdatnes mēs izmantosim tikai ar jūsu piekrišanu, tāpēc, pirms sākat pārlūkot, jums tiks parādīts uznirstošais logs ar iespēju pārvaldīt izvēles sīkdatnes. Jums ir tiesības iebilst pret izvēles sīkdatņu glabāšanu; lai pārlūkotu anonīmi, bloķējiet izvēles sīkdatnes. lai pārlūkotu anonīmi, bloķējiet izvēles sīkdatnes. Piekrītot izvēles sīkdatņu izmantošanai, turpmāk varēsiet tos koriģēt mūsu vietnē.
Ir divi veidi, kā pārvaldīt sīkdatnes:

 1. uznirstošajā logā atzīmēt sev piemērotos variantus,
 2. konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai tā pieņemtu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes vai paziņotu, kad sīkdatne ir lejuplādēta.

Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, skatiet palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkdatņu vadības rīki. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta, izmantojot sīkdatnes, izmantojiet lielākajā daļā pārlūkprogrammu esošu vienkāršu procedūru, kas ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, apmeklējiet: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.


Tomēr atcerieties, ka daži pakalpojumi var būt izveidoti tā, lai darbotos tikai ar sīkdatnēm, un, ja izslēgsiet sīkdatnes, jūs vairs nevarēsiet izmantot pakalpojumus vai atsevišķas to daļas.

Papildus Datu pārziņa sīkdatņu izmantošanai mūsu vietnēs ir atļauts konkrētām trešajām pusēm identificēt sīkdatnes jūsu datorā un piekļūt tām. Tādā gadījumā uz sīkdatņu izmantošanu tiek attiecināti trešo pušu privātuma noteikumi.

Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu sociālo tīklu kontiem tiek piemērota attiecīgo sociālo tīklu sīkdatņu politika.

Kādas ir jūsu tiesības?

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības atkarībā no apstākļiem:

 • esniegt pieprasījumu, lai mēs sniedzam informāciju, vai tiek apstrādāti ar jums saistītie dati, un, ja šādi dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un šādai informācijai:
  • datu apstrādes mērķi;
  • attiecīgās personas datu kategorijas;
  • datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam tika vai tiks atklāti jūsu personas dati;
  • ja iespējams, paredzēto personas datu glabāšanas periodu vai, ja tas nav iespējams, kritērijus šī perioda noteikšanai;
  • pieprasīt labot neprecīzus vai nepilnīgus ar jums saistītus personas datus;
  • pieprasīt, lai mēs dzēšam jūsu personas datus.
 • Neskatoties uz to, šīs tiesības nav absolūtas, un to var pamatot, ja ir vismaz viens no šiem iemesliem:
  • personas dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, kuriem tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
  • jūs esat nolēmis atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai uz piekrišanas pamata un nav cita iemesla apstrādāt jūsu personas datus;
  • jūsu personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;
  • Jūsu dati ir jādzēš, kad mums tas jādara;
 • pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi vienā no šiem gadījumiem:
  • jūs apstrīdat datu precizitāti laika periodā, kurā mēs varam pārbaudīt jūsu personas datu pareizību;
  • ūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga un jūs nepiekrītat savu datu dzēšanai, tā vietā pieprasāt ierobežot to izmantošanu;
  • mums vairs nav vajadzīgs jūsu datu apstrāde, bet jums tie ir nepieciešami, lai izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības.
 • Ja jūsu personas datu apstrāde ir ierobežota, mēs varam apstrādāt šādus datus, izņemot glabāšanu, tikai ar jūsu piekrišanu vai juridisku prasību izteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai un (vai) lai aizsargātu jūsu vai citas personas tiesības vai sabiedrības interešu dēļ;
 • atsaukt piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus, ja personas dati tiek apstrādāti tikai uz jūsu piekrišanas pamata;
 • tiesības pieprasīt, lai apstrādājamos personas datus pārsūtām citam datu pārzinim vai jums, ja tas ir tehniski iespējams;
 • iesniegt sūdzību mums vai Datu valsts inspekcijai, ja uzskatāt, ka jūsu kā personas datu subjekta tiesības tiek un / vai var tikt pārkāptas.

Atbildība

Jūs esat atbildīgs par savas paroles un lietotāja datu konfidencialitāti un par visām darbībām (datu pārsūtīšana, veiktie pasūtījumi utt.), kas tiek veiktas mūsu vietnē, piesakoties ar savu pieteikšanās informāciju. Jūs nedrīkstat atklāt savu paroli trešajām personām. Ja mūsu tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieteikusies, izmantojot jūsu pieteikšanās datus, mēs uzskatīsim, ka tas esat jūs.

Ja pazaudējat pieteikšanās datus, jums par to nekavējoties jāpaziņo mums pa pastu, tālruni vai e-pastu info@migle.lt.

Jūs esat atbildīgs par to, lai informācija, ko sniedzat mums, ir precīza, pareiza un pilnīga. Ja mainās jūsu sniegtie dati, jums nekavējoties jāpaziņo mums, mainot attiecīgos datus reģistrācijas formā vai, ja dati nav norādīti reģistrācijas veidlapā, informējot mūs pa e-pastu. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par zaudējumiem, kas jums radušies, ja jūs sniedzat nepareizu vai nepilnīgu personisko informāciju vai neinformējat mūs par jebkādām izmaiņām tajā.

Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs jebkurā laikā varam atjaunināt vai mainīt šo Privātuma politiku. Šāda atjaunināta vai grozīta Privātuma politika stāsies spēkā pēc publicēšanas mūsu tīmekļa vietnē. Ja tiks veiktas būtiskas izmaiņas Privātuma politikā, mēs par to paziņosim vietnē. Neskatoties uz to, jums regulāri jāpārbauda pašreizējā Privātuma politikas versija, lai pārliecinātos, ka tā jūs apmierina.

Ja jums ir kādi jautājumi par šīs Privātuma politikas noteikumiem, laipni aicinām sazināties ar mums, izmantojot tālāk norādītos kontaktus:

Kontaktinformācija

Miglė Lingerie

Amica lt UAB
info@migle.lt

Interneta veikals: +370 6473 7959
Panorama Miglė: +370 6473 7959
Ozas Miglė: +370 6169 9744

Klientu atbalsta dienests strādā no P.-Pk. no 08:30 līdz 18:30.

Uz saņemtajiem pieprasījumiem, sūdzībām vai prasībām mēs rakstiski atbildēsim tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Mēs centīsimies sniegt jums informāciju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 7 dienas pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.
Ja, saņemot pieprasījumu, sūdzību vai pretenziju, mums radīsies aizdomas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, mums ir tiesības pieprasīt pieteikuma iesniedzējam personu apliecinošu dokumentu vai citādi pierādīt savu identitāti.
Ja mēs nespēsim jums sniegt nepieciešamo informāciju un (vai) jums būs pretenzijas sakarā ar jūsu personas datu apstrādi, jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā un iesniegt sūdzību.